Anaboliczny trening

War Demonz to połączenie 2ch prohormonów d-zine oraz hexadrone. Połączenie to zapewnia duże przyrosty suchej masy.

Hexadrone- jest nie metylowanym prohormonem więc nie obciąża wątroby więc można go łączyć z innymi PH. Hexadrone ma indeks anaboliczny 300 do 1 w stosunku do androgenów. Hexadrone daje bardzo suche przyrosty oraz zwiększa wytrzymałość. Przyrosty na hexadrone są bardzo zbliżone do tych na epistane czy halodrolu. To wspaniały środek redukowania lub zwiększania beztłuszczowej masy mięśniowej . Pomimo przyrostów podobnych do epistane czy halodrolu toksyczność hexadrone jest wyraźnie mniejsza. Hexadrone również nie konwertuje do estrogenów więc nie powoduje retencji wody oraz nie ma ryzyka ginekomastii.

D-ZINE- środek nazywany również dmz. Wiele użykowników przyrosty zdobyte na tym środku porównuje do kilku razy większy od epistane. Słyszano też pogłoski, że jest też najsilnijeszym dostępnym środkiem na rynku. Środek zapewnia duże suche przyrosty masy oraz siły.

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

The primary reason for baseline deficiencies in both the general population and in serious athletes is that it's difficult to get proper amounts of zinc and magnesium solely through diet alone. USDA studies show that 68% of self-selected diets contain less than two-thirds of the RDA for zinc [27] and 39% contain less than two-thirds of the RDA for magnesium. [28] While zinc and magnesium are contained in a wide variety of foods, it's been my experience that athletes don't acquire sufficient quantities through their normal diets. One reason may be that foods high in these minerals aren't necessarily the most desirable. For example, the best food sources for zinc include oysters and beef liver. These foods aren't consumed by most athletes, nor should they be.

Anaboliczny trening

anaboliczny trening

Media:

anaboliczny treninganaboliczny treninganaboliczny treninganaboliczny treninganaboliczny trening

http://buy-steroids.org